KSA-Alfabet

Hier vindt u een kort alfabetisch overzicht van de werking van onze KSA gerangschikt volgens enkele kernwoorden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Activiteiten: Een activiteit wordt ook een vergadering genoemd. De activiteiten vinden meestal zondagnamiddag plaats (uitgezonderd speciale of examenactiviteiten).

B

Banleider: Is de persoon die de ban trekt en de banstaf leidt. Bij hem kan je altijd terecht met vragen of opmerkingen die betrekking hebben op de banwerking.

Bannen: We hebben 6 bannen (of leeftijdsgroepen):

Banstaf: De leiders (per ban) evalueren elkaar, de leden en de activiteiten die ze gegeven hebben. Dit is ter voorbereiding voor de bondsraad.

Barbecue: Jaarlijks, vindt er in een grote tent op ons terrein, een barbecue plaats. Dit is een feestelijke gelegenheid om eens lekker te eten, en de leiding beter te leren kennen (en te zien werken). De barbecue ligt meestal het middenste weekend van september

Bezinning: Nee, dank u, voor ons geen saaie missen. Maar betekenisvolle vieringen en bezinningen waaraan de leden actief kunnen deelnemen, iets kunnen vertellen, of naar een mooi verhaal kunnen luisteren. Iets zeer interactief dus! De bezinningen vinden op kamp (rond een kampvuurtje) of op weekend plaats.

Bloemenverkoop: Jaarlijks (ook in oktober) verkopen we chrysantjes. Dit is onze enige financiële actie. De opbrengsten hiervan dienen voor het onderhoud van ons heem en terrein, voor de aankoop van knutselmateriaal en om de kampprijs een beetje te drukken, ...

Bond: Dit zijn alle bannen tesamen; onze bond (of groep) heet KSA REINAART en bevindt zich in de Weynstraat 70A te Sint-Niklaas.

Bondsleider: Is de persoon die de leidersploeg trekt en motiveert. Hij helpt de leiding als ze wat moeilijkheden hebben. Hij leidt de bondsraad, bijgestaan door de proost en de bondspreases (ex-bondsleider). Bij hem kun je altijd terecht met opmerkingen die betrekking hebben op de bondswerking. Mail onze bondsleider

Bondsraad: Dit is een maandelijke bijeenkomst waarbij de leiding en de bondsleider elkaar evalueren, de afgelopen activiteiten en werking evalueren en kijken of ze sommige dingen misschien niet anders kunnen aanpakken. Deze raad wordt geleid door de bondsleider.

Bondsopening: Dit is de 1ste echte vergadering (activiteit) van het kampjaar. (Meestal het eerste weekend van oktober). In de maand september zijn er ook vergaderingen, maar dit zijn echter de kennismaking- en probeervergaderingen voor de nieuwe leden. Op deze dag spelen we 's morgens een groot spel, In de namiddag is er een soort Vlaamse Kermis of een doorschuifspel en 's middags zijn er (traditioneel) boterkoeken met chocomelk na de viering en inzet van het jaarthema. Na de bondsopening worden de dia's van de voorbije kampen getoond, deze kunnen dan ook bijbesteld worden..

C

Cocktailparty: Een feestje voor de ouders (niet voor de leden), KSA-sympathisanten en oud-leiding. Een gezellige babbel, een lekkere cocktail, een dansje placeren (in de dance-room) of even rustig luieren in een zetel (in de love-room). Het kan allemaal. De Cocktailparty wordt altijd ingekleed met een leuk thema. De Cocktailparty valt altijd op de eerste zaterdag van maart.

D

E

Epauletten: Elke ban heeft zijn eigen epauletten (herkenningstekens).

F

G

Gewest:: We behoren tot het gewest: "Waasland". Wat doet het gewest? Er zijn een aantal gewestraden in een jaar en daarop worden de gewestweekends (voor de oudste bannen) en de gewestactiviteiten (voor de jongste bannen) gepland. E-mailen kan je naar: ksavksj.waasland@advalvas.be

H

Heem en terrein: We hebben een gezellig en knus lokaaltje, met een grote speelweide en een bosje erbij. Ons terrein ligt ver weg van het straatgeweld tussen de akkers. Ons lokaal en terrein wordt onderhouden door de HTP (heem- en terreinploeg). Daarvoor duizendmaal dank! De naam van ons terrein is "Kriekepitte".

I

Inschrijvingen: Het inschrijvingsgeld bedraagt € 30 voor de leden (€ 25 voor een jongere broer of zus). Als ze ingeschreven zijn, krijgen ze een voorgedrukte lidkaart waarmee ze 5 % korting krijgen in de KSA winkel, scoutsshop of in de chirowinkel.

J

Jaarthema: KSJ-KSA-VKSJ Nationaal pakt jaarlijks uit met een jaarthema. Naast dit nationaal jaarthema werkt elke ban met een eigen thema. Dit jaarthema is meer gericht op de leeftijd en de daarbij horende interesse.

Jeugdbeweging: Een jeugdbeweging, is niet enkel een tijdverdrijf, maar een levenswijze. De persoon staat centraal in onze groep, krijgt kans om zichzelf te ontplooien, verantwoordelijkheid te nemen, zelf te beslissen, ... en zich te amuseren, natuurlijk!

Jeugdraad: Een aantal leiders vertegenwoordigen onze KSA in de jeugdraad. Zij vergaderen 1 maal per maand (op donderdagavond). De jeugdraad geeft advies betreffende het jeugdbeleid in de stad (Sint-Niklaas) of organiseert een culturele activiteit voor de jeugd van de stad.

K

Kamp: Het kamp ligt meestal in de laatste periode van juli. De kampdata van dit jaar kunt u tevens terugvinden in de rubriek: nieuws. Het kamp duurt voor de voskes 5 dagen, voor de jongknapen 7 dagen en voor al de andere bannen duurt het 10 dagen. Voskes en jongknapen gaan tesamen op kamp en knapen en jonghernieuwers (JHN) ook. Om de 4 jaar hebben we een bondskamp (alle bannen tesamen). De kampplaats blijft een verrassing tot in juni (dan krijgen de leden de kampstorm). Op kamp wordt er ook rond een thema gewerkt. (dit is voor elke ban dezelfde). De kampprijs is zeer democratisch.

Kampverkenning: In de maand februari gaan we op kampverkenning. Dit betekent dat we uitkijken naar locaties voor de jaren die volgen, en ter plaatse plannen we ons kamp al in grote lijnen.

KP: Dit is de afkorting van ons terrein "Kriekepitte".(Zie ook heem en terrein).

L

Ledenadministratie: De ledenadministratie wordt gevoerd door "KSA Nationaal". Sinds 2000 is de ledenadministratie voor elke groep online bereikbaar (KSJ is de eerste jeugdbeweging die dit doet) met het databankprogramma: "KSJ-KSA-VKSJ Digit". Zo kunnen we sneller leden inschrijven (sneller verzekerd!). Indien je hier vragen over hebt of meer info over wilt weten: E-mail naar digit@ksj.org.

Ledenwerving: Dit is één van de belangrijkste dingen in het jaar. Hier hangt ons ledenaantal van af. Begin september gaan alle leiders op stap om onze KSA voor te stellen aan ouders met kinderen die naar het 1ste leerjaar gaan (of 6 jaar worden). In september zijn er altijd probeervergaderingen, waar ze vrijblijvend naar kunnen komen.

Leiding: De leiding is een leuke bende die zich wil inzetten en hun verantwoordelijkheid nemen om de leden te animeren en levenswaarde bij te brengen. De leiding zijn mensen die iets willen teruggeven aan de KSA, voor alles wat ze ervan hebben gekregen. Onze gouden regel is: "Alles voor de leden!" Dus we zetten ons 100% in.

Leiderskader: De gehele leidingploeg met hun adres en telefoonnummer.

M

N

Nationaal: Zij organiseren ook activiteiten; kikkering, cursussen, stuntdag, joepie (+16j). Zij zorgen voor het administratief gedeelte van de hele jeugdbeweging en de ledenadministratie. KSJ-KSA-VKSJ Nationaal geeft tijdschriften uit per leeftijdscategorie (Robbedol, Snuffel, Kruimels, Palaber en Opkikker) die rond het jaarthema gaan. Adres:

KSJ-KSA-VKSJ Nationaal
Vooruitgangstraat 225
1030 Brussel
tel: 02/201.15.10
fax:02/201.04.74
e-mail: info@ksj.org

O

P

Pagadders: Dit is de jongste ban van onze bond. Alle 5-jarige jongens en meisjes mogen lid worden van de Pagadders. Zij komen 3 keer per maand samen, waarvan er telkens 1 een uitstap is. De andere keren spelen zij tal van leuke spelletjes. Zij hebben net als de andere bannen elk jaar een thema waarrond zij werken.

Proost: Onze proost is Raymond Van Wassenhove (Peetje Monne), hij is de persoon die de bondsleider bijstaat en de "K" van de KSA verzorgt. De eucharistievieringen en de bezinningen worden door hem georganiseerd (met enkele leiders). Hij is een luisterend oor voor alle problemen.

Provincie: Zij zijn er om de groepen binnen hun provincie te stimuleren, te helpen en te ondersteunen als er problemen zijn (ledentekort, financiële problemen, lokatieproblemen). Hiernaast organiseren zij ook activiteiten, zoals Stuntdag, Stuntnacht (voor leiding), Gamel (+13), Keetn (+ 16j), en cursussen voor de begeleiding. Adres:

KSJ-KSA-VKSJ Oost-Vlaanderen
Rasphuisstraat 7
9000 Gent
tel: 09/223.02.56
fax: 09/233.52.07
e-mail:ovl@ksj.org

Q

R

Reinaart: Onze jeugdbeweging heeft de naam Reinaart, deze naam is zo gekozen omdat de Vos Reinaart wel een belangrijke betekenis heeft in de streek waar wij gevestigd zijn.

S

Stafknaap: Stafknaap kan je worden door allerlei proeven af te leggen: tochttechniek, sjorren, koken, geheimschrift, ... Je krijgt dan een mouwschildje (embleem) als je doorheen alle proeven geraakt bent. Op die manier leren ze eens zelf hun eigen potje te koken en hun weg terug te vinden op een kaart. Dit kan altijd wel van pas komen!

Storm: Ons maandelijks tijdschrift dat door de leiding rondgebracht wordt aan huis (wat een service!). Daarin vindt u altijd eerst het voorwoord van de bondsleider terug met de algemene informatie over de bond, kampdata en speciale activiteiten. Vervolgens vindt u per ban de agenda (wat we gaan doen die maand) terug, met eventueel een vervolgverhaal (rond het jaarthema) en een banboek (= hier kunnen de leden zelf iets schrijven over een vergadering of kunnen ze hun creativiteit de vrije loop laten gaan).

T

Terrein: zie heem en terrein.

U

Uniformen: Een uniform kunt u bestellen bij de persoon die hiervoor instaat (zie leiderskader). Een uniform bestaat uit een hemd (€ 25) en een das (€ 2,50), met eventueel een T-shirt of een trui. Een uniform is niet verplicht, maar wel aan te raden. Dat mag vuil worden.

V

W

Website: Sinds september 2000 heeft onze KSA een website. Als u hierop commentaar hebt, u hebt een vraag of wil iets meedelen aan alle lezers van deze website, kan u altijd een mail sturen.

Weekend: Naast het kamp hebben we (twee per jaar) weekends (herfst - en krokusvakantie). Dit is iets dat je echt niet mag missen! Weekends gaan (meestal) door van vrijdagavond tot zondagmiddag.

X

Y

Z